Menu

Årshjul og kommunikationsplan

  Bestyrelsen Klubben
     
  BESTYRELSESMØDE AFHOLDES EN GANG HVER MÅNED  
Jan.    
  Idrætsforum møde hos kommunen Frivilligfest
  Leverandørkontrakter Kåring af årets momsemor og B 73'er (uddeles ved Frivilligfest)
  DBU delegeret møde Kåring af årets ungdomstræner og holdleder (uddeles ved Frivilligfest)
    Kåring af årets ungtræner (uddeles ved "Ungtræner komsammen")
    Vinsmagning
 Feb    
  Ansøgning om lokaletilskud Fastelavn (hvis der er frivillige kræfter)
  Booking af lokaler frem til 1/7 (Bestyrelsen)  
  Evaluering af årshjul  
  Indstillinger til sommertræningstider (Steen)  
  OB 49 møde  
  Påmindelse om indbetaling af kontingent  
  Indkaldelse til generalforsamling (husk Herlev Bladet)  
  Ophængning af regnskab  
Mar    
   Græsbanemøde hos kommunen Nyt sommerprogram
    Generalforsamling
    Træner/holdledermøde
    Velkomstmøde for nye trænere (afholdes af sportschefen)
    Baråbningsfest
Apr    
  Årsberetning og regnskab til kommunen Sæsonstart forår
  Møde i hovedforeningens ledelse MiniCup (børneinstitutioner i Herlev kommune)
  Valg af medlemmer til hovedforeningen  
  Bestyrelsesseminar  
Maj    
  Opfølgning på budget Herlev Rundt på cykel
    Herlev By Night 
    Velkomstmøde for nye forældre (afholdes af HR udvalget)
Juni    
  Booking af lokaler frem til 1/12 (Bestyrelsen) Sommerland Sjælland Cup for børn (og forældre)
    Sommerkomsammen for frivillige
Juli    
  Påmindelse om indbetaling af kontingent Vildbjerg Cup for børn og forældre
Aug.    
  Ønsker til budget Sæsonstart efterår
    Herlev festuge
    Herlev By Night 
    Velkomstmøde for nye trænere (afholdes af sportschefen)
Sep.    
  Afregning af aktivitetstimer med kommunen Oktoberfest
  Ansøgning om vintertræningstider Velkomstmøde for nye forældre (afholdes af HR udvalget)
  Idrætsforum møde hos kommunen B73 Micro Cup
Okt.    
  Budgetforslag Nyt vinterprogram
  Idrætsforum møde hos kommunen Træner/holdledermøde
  Opfølgning på budget  
Nov.    
  Behandling af budgetforslag Julefest for Kravlegården
  Fornyelse af kontrakter for Senior- og ungdomstrænere Juletræ for børn og voksne
  Forslag til årets ungdomstræner og holdleder - skal slåes op Årsafslutning for voksne
  Opslag om årets Momsemor og B73'er - skal slåes op  
  Årsafslutning  
  Møde i hovedforeningens ledelse  
  Bestyrelsesseminar  
  Invitation til julekomsammen for frivillige  
Dec.    
  Godkendelse af budget Julekomsammen for frivillige
  Invitation til frivilligfest Pingvin Cup for voksne
  Julefrokost  
     
                                             Revideret marts 2019

 

Årets kommunikationplan,09.10.2017, JM              
Kommunikation B 1973   Ansv Hjem.si Facebook Mail Andet
Emne / tidspunkt Meddelelse om     B73 Event Alle Træ+led M.sen M.bør Spon Andre Nabo inf Nabo kam
Nytår Godt nytår BM x x   x       x      
Orientering om klubbens status  
Hovedaktiviteter for det næste halve år  
Nytår Vedr. kurser, tilm. og deltagelse KGJ+         x            
Regler delt. i turn. og ture, brug af klubbens lokaler JM
Frivillighedsfest, januar Indbydelse DP x x     x            
Generalforsamling, marts Indkaldelse, beretning, tilmelding spisn., madbestil. Best x x   x         HB an    
Baråbningsfest, april Indbydelse, uds. marts PH x   x     x          
Møde med naboer Åbent hus for naboer vedr. samarbejdet BM                   x x
Herlev rundt, maj Indbydelse, uds. april   x   x x              
Herlev By Nigth, maj Indbydelse, + hjælp søges, uds. april   x   x x              
Afslutningsfester Juni Udsend info om alkoholpolitik                        
Efterårssæsonen Velkommen til efterårets aktiviteter BM x   x x       x      
Orientering om klubbens status  
Hovedaktiviteter for det næste halve år  
Efterårssæsonen Vedr. kurser, tilm. og deltagelse KGJ+         x            
Regler delt. i turn. og ture, brug af klubbens lokaler JM
Herlev Festival, aug./sept Indbydelse + hjælp søges Jm+ x   x x              
Micro Cup, sept. Indbydelse og hjælp søges   x   x x           Orient.  
Afslutningsfester oktober/november Udsend info om alkoholpolitik                        
Afslutningsfest, november Indbydelse og hjælp søges DP x       x x          
Jul i B 1973 Indbydelse og hjælp søges BM x   x x